Secure Shell Client 3.2.9 - Phần mềm SSH/SFTP cho linux v3.2.9

Secure Shell Client 3.2.9

  1. vanthoi
    upload_2015-2-22_16-3-18. upload_2015-2-22_16-3-56.

    Secure Shell Client
    là 1 phần mềm giúp bạn làm việc với server thông qua giao thức SSH từ xa bằng dòng lệnh. Ngoài hỗ trợ dòng lệnh,Secure Shell Client còn cung cấp cho bạn 1 công cụ duyệt và quản lý file trên server thông qua giao thức SFTP (FTP trên nền SSL). Nếu trước đây bạn hay dùng Putty thì hôm nay hãy đổi gió xài cái này thử xem, Cách đây vài năm mình vẫn dùng dùng Putty nhưng từ khi đổi qua thằng này và không hề có ý định quay lại. :D
    Đang tải...
Đang tải...