Speccy v1.26 full - Công cụ xem thông tin phân cứng phổ biến v1.26.698

Speccy v1.26 full

  1. vanthoi
    Speccy là một công cụ kiểm tra thông tin hệ thống cho máy tính của bạn. Cần phải tìm hiểu những gì bên trong máy tính của bạn? Không có vấn đề! Speccy sẽ cung cấp cho bạn tất cả các thông tin bạn cần.

    upload_2015-2-23_10-19-19.
    Đang tải...
Đang tải...