VNC-Viewer 5.2.2 - Phần mềm điều khiển từ xa nhỏ gọn v5.2.2

VNC-Viewer 5.2.2

  1. vanthoi
    VNC-Viewer.

    VNC-Viewer là ,ột phần mềm nhỏ gọn giúp chúng ta điểu khiển từ xa thông qua mạng internet hoặc mạng LAN. Nó cũng là một phần mềm khá hữu ích đối với các anh em quản trị server. Và một điều dĩ nhiên là trên server hoặc máy cần điều khiển phải cài đặt VNC-Server hoặc tightVNC. :D

    VNC-Viewer.
    Đang tải...
Đang tải...