Phần cứng máy tính

Giới thiệu & Chia sẻ thông tin của các phần cứng của máy tính

Memory- RAM

1
Chủ đề
3
Bài viết
1
Chủ đề
3
Bài viết

Ổ cứng - HDD - SSD

1
Chủ đề
2
Bài viết
1
Chủ đề
2
Bài viết

Màn hình - VGA

3
Chủ đề
10
Bài viết
3
Chủ đề
10
Bài viết
Chưa có chủ đề nào.

Quảng Cáo