Danh Hiệu

 1. Bài viết đầu tiên

  Đăng một tin ở đâu đó trên trang web để nhận.

  Trophy points: 1

 2. Lượt thích đầu tiên

  Nhận được lượt thích đầu tiên!

  Trophy points: 2

 3. Có cố gắng

  Thành viên có cố gắng, nhận được khi đạt 30 bài viết!

  Trophy points: 5

 4. Thành viên chịu khó

  Thành viên chịu khó, đạt được 100 bài viết sẽ nhận được!

  Trophy points: 10

 5. Thành viên yêu thích

  Để nhận được bạn cần có 25 lượt thích!

  Trophy points: 10

 6. Thành viên tích cực

  Thành viên tích cực, nhận được khi bạn đạt 100 lượt thích!

  Trophy points: 15

 7. Thành viên xuất sắc

  Thành viên xuất sắc, nhận được khi bạn đạt 1000 bài viết!

  Trophy points: 20

 8. Thành viên chăm chỉ

  Thành viên chăm chỉ, nhận được khi bạn đạt 250 lượt thích

  Trophy points: 20

 9. Thành viên được yêu thích

  Thành viên được yêu thích, nhận được khi bạn đạt 500 lượt thích!

  Trophy points: 30

 10. Thành viên VIP

  Bạn là một một thành viên VIP của diễn đàn!

  Trophy points: 40

 11. Thành viên kỳ cựu

  Thành viên kỳ cựa. Đã đóng góp 5000 bài viết cho diễn đàn!

  Trophy points: 50

 12. Quản trị viên

  Thành viên là một quản trị viên của diễn đàn!

  Trophy points: 50

Đang tải...