Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
Smile Smile :) :-) (:
Wink Wink ;)
Frown Frown :(
Mad Mad :mad: >:( :@
Confused Confused :confused:
Cool Cool :cool: 8-)
Stick Out Tongue Stick Out Tongue :p :P :-p :-P
Big Grin Big Grin :D :d
Eek! Eek! :eek: :o
Oops! Oops! :oops:
Roll Eyes Roll Eyes :rolleyes:
Er... what? Er... what? o_O O_o o.O O.o
alien alien >:<
cautious cautious <<:
sleep sleep ZZ::
cry cry FX:
thumbsup thumbsup hit:
roflmao roflmao ::^^
yêu thế yêu thế :x
thẹn thùng thẹn thùng :">
khóc rồi nè khóc rồi nè :((
cười ngoác miệng cười ngoác miệng :))
cười lăn lộn cười lăn lộn =))
hết cách hết cách ~X(
sợ quá đi thôi sợ quá đi thôi X_X
yeah! yeah! \m/
tan nát cõi lòng tan nát cõi lòng =((
chào nhé chào nhé :-h
ôm một cái ôm một cái >:D<
chụt chụt chụt chụt :-*
gọi điện nhé gọi điện nhé :-c
không phải tôi không phải tôi ^#(^
vỗ tay vỗ tay =D>
phbbbbt phbbbbt >:P
hứ, giận rồi hứ, giận rồi [-(
đồng ý hai tay đồng ý hai tay :-bd
không đồng ý không đồng ý :-q
mơ giữa ban ngày mơ giữa ban ngày 8->
giận dữ giận dữ X(
Cool:1 Cool:1 c:1
cool:2 cool:2 c:2
cool:3 cool:3 c:3
cool:4 cool:4 c:4
cool:5 cool:5 c:5
cool:6 cool:6 c:6
cool:7 cool:7 c:7
cool:8 cool:8 c:8
cool:9 cool:9 c:9
cool:10 cool:10 c:10
cool:11 cool:11 c:11
cool:12 cool:12 c:12
cool:13 cool:13 c:13
cool:14 cool:14 c:14
cool:15 cool:15 c:15
cool:16 cool:16 c:16
cool:17 cool:17 c:17
cool:19 cool:19 c:19
cool:18 cool:18 c:18
cool:20 cool:20 c:20
cool:21 cool:21 c:21
cool:22 cool:22 c:22
cool:23 cool:23 c:23
cool:24 cool:24 c:24
cool:25 cool:25 c:25
cool:26 cool:26 c:26
cool:27 cool:27 c:27
cool:28 cool:28 c:28
cool:29 cool:29 c:29
cool:30 cool:30 c:30
cool:31 cool:31 c:31
cool:32 cool:32 c:32
cool:33 cool:33 c:33
cool:34 cool:34 c:34
cool:35 cool:35 c:35
cool:36 cool:36 c:36
cool:37 cool:37 c:37
cool:38 cool:38 c:38
cool:39 cool:39 c:39
cool:40 cool:40 c:40
cool:42 cool:42 c:42
cool:41 cool:41 c:41
cool:43 cool:43 c:43
cool:44 cool:44 c:44
cool:45 cool:45 c:45
cool:46 cool:46 c:46
Cool:47 Cool:47 c:47
Cool:48 Cool:48 c:48
Cool:49 Cool:49 c:49
Cool:50 Cool:50 c:50
Cool:51 Cool:51 c:51
Cool:52 Cool:52 c:52
Cool:53 Cool:53 c:53
Cool:54 Cool:54 c:54
Cool:55 Cool:55 c:55
Cool:56 Cool:56 c:56
Cool:58 Cool:58 c:58
Cool:59 Cool:59 c:59
Cool:60 Cool:60 c:60
Cool:57 Cool:57 c:57
Cool:61 Cool:61 c:61
Cool:62 Cool:62 c:62
Cool:63 Cool:63 c:63
Cool:64 Cool:64 c:64
Cool:65 Cool:65 c:65
Cool:66 Cool:66 c:66
Cool:67 Cool:67 c:67
Cool:68 Cool:68 c:68
Cool:69 Cool:69 c:69
Cool:70 Cool:70 c:70
Cool:71 Cool:71 c:71
Cool:72 Cool:72 c:72
Cool:73 Cool:73 c:73
Cool:74 Cool:74 c:74
Cool:75 Cool:75 c:75
Cool:76 Cool:76 c:76
Cool:77 Cool:77 c:77
Cool:78 Cool:78 c:78
Cool:79 Cool:79 c:79
Cool:80 Cool:80 c:80
Cool:81 Cool:81 c:81
Cool:82 Cool:82 c:82
Cool:83 Cool:83 c:83
Đang tải...