Các danh hiệu

 1. 1

  Bài viết đầu tiên

  Đăng một tin ở đâu đó trên trang web để nhận.

 2. 2

  Lượt thích đầu tiên

  Nhận được lượt thích đầu tiên!

 3. 5

  Có cố gắng

  Thành viên có cố gắng, nhận được khi đạt 30 bài viết!

 4. 10

  Thành viên chịu khó

  Thành viên chịu khó, đạt được 100 bài viết sẽ nhận được!

 5. 10

  Thành viên yêu thích

  Để nhận được bạn cần có 25 lượt thích!

 6. 15

  Thành viên tích cực

  Thành viên tích cực, nhận được khi bạn đạt 100 lượt thích!

 7. 20

  Thành viên xuất sắc

  Thành viên xuất sắc, nhận được khi bạn đạt 1000 bài viết!

 8. 20

  Thành viên chăm chỉ

  Thành viên chăm chỉ, nhận được khi bạn đạt 250 lượt thích

 9. 30

  Thành viên được yêu thích

  Thành viên được yêu thích, nhận được khi bạn đạt 500 lượt thích!

 10. 40

  Thành viên VIP

  Bạn là một một thành viên VIP của diễn đàn!

 11. 50

  Thành viên kỳ cựu

  Thành viên kỳ cựa. Đã đóng góp 5000 bài viết cho diễn đàn!

 12. 50

  Quản trị viên

  Thành viên là một quản trị viên của diễn đàn!

Đang tải...