Điểm thưởng dành cho buymoney

 1. 20
  Thưởng vào: 5/10/17

  Thành viên chăm chỉ

  Thành viên chăm chỉ, nhận được khi bạn đạt 250 lượt thích

 2. 10
  Thưởng vào: 5/10/17

  Thành viên yêu thích

  Để nhận được bạn cần có 25 lượt thích!

 3. 15
  Thưởng vào: 5/10/17

  Thành viên tích cực

  Thành viên tích cực, nhận được khi bạn đạt 100 lượt thích!

 4. 10
  Thưởng vào: 5/10/17

  Thành viên chịu khó

  Thành viên chịu khó, đạt được 100 bài viết sẽ nhận được!

 5. 5
  Thưởng vào: 5/10/17

  Có cố gắng

  Thành viên có cố gắng, nhận được khi đạt 30 bài viết!

 6. 2
  Thưởng vào: 5/10/17

  Lượt thích đầu tiên

  Nhận được lượt thích đầu tiên!

 7. 1
  Thưởng vào: 5/10/17

  Bài viết đầu tiên

  Đăng một tin ở đâu đó trên trang web để nhận.

Đang tải...