Danh Hiệu: ktmt12

 1. Thưởng vào: 5/10/17

  Thành viên tích cực

  Thành viên tích cực, nhận được khi bạn đạt 100 lượt thích!

  Trophy points: 15

 2. Thưởng vào: 5/10/17

  Thành viên yêu thích

  Để nhận được bạn cần có 25 lượt thích!

  Trophy points: 10

 3. Thưởng vào: 5/10/17

  Có cố gắng

  Thành viên có cố gắng, nhận được khi đạt 30 bài viết!

  Trophy points: 5

 4. Thưởng vào: 5/10/17

  Lượt thích đầu tiên

  Nhận được lượt thích đầu tiên!

  Trophy points: 2

 5. Thưởng vào: 5/10/17

  Bài viết đầu tiên

  Đăng một tin ở đâu đó trên trang web để nhận.

  Trophy points: 1

Đang tải...