Điểm thưởng dành cho nangthu

 1. 10

  Thành viên chịu khó

  Thành viên chịu khó, đạt được 100 bài viết sẽ nhận được!
 2. 5

  Có cố gắng

  Thành viên có cố gắng, nhận được khi đạt 30 bài viết!
 3. 2

  Lượt thích đầu tiên

  Nhận được lượt thích đầu tiên!
 4. 1

  Bài viết đầu tiên

  Đăng một tin ở đâu đó trên trang web để nhận.