Recent Content by Ngatung

  1. N

    Bạn ơi có nhạc bolero hải ngoại 24bit 192khz không ? Thank

    Bạn ơi có nhạc bolero hải ngoại 24bit 192khz không ? Thank
  2. N

    Chủ thớt ơi cho xin cd448 album đã không còn hối tiếc của Minh Tuyết. Thank

    Chủ thớt ơi cho xin cd448 album đã không còn hối tiếc của Minh Tuyết. Thank