Recent Content by Pheejxeeb

  1. P

    Iphone 5 không sạc duoc pin

    Iphone5 cua mình cập nhật phien bản 9.2.1 xong cắm sạc không nhận là sao vậy?