Recent Content by PhuongHong

  1. PhuongHong

    Ưu đãi lớn dành cho thuê bao Mobifone đăng ký KNDL

    phải đk để vào coment cái: thêm tý cho thớt :dùng trả trước phải ra cửa hàng hoặc lên web mobifone đăng ký chứ không đăng ký được bằng tin nhắn đâu