Recent Content by playviet

  1. P

    Giải đố [Miễn phí 100%] Game Việt Pikachu 320 level cho WindowPhone 7-8

    26000 người chơi rùi các bạn ơi, ủng hộ mình nha.
  2. P

    Giải đố [Miễn phí 100%] Game Việt Pikachu 320 level cho WindowPhone 7-8

    Pikachu Deluxe được xây dựng trên game Pikachu truyền thống, Game được trau truốt rất kĩ càng về đồ họa, hiệu ứng, âm thanh, trải nghiệm người dùng... Gameplay dựa trên cách chi Pikachu truyền thống, có mở rông thêm 1 số skill như: + Hỗ trợ tìm kiếm. + Phá hủy ngẫu nhiên. + Tăng thời gian chơi...