Tôm

Sinh nhật
27/12/00 (Tuổi: 19)
Gender
Male

Chữ ký

Không có gì Là không có lỗi c:42
Mà Bạn có Tìm Ra lỗi Mà Bug nó không c:36
Con người - Máy Tính - Website - Software

Các danh hiệu

 1. 10

  Thành viên yêu thích

  Để nhận được bạn cần có 25 lượt thích!
 2. 5

  Có cố gắng

  Thành viên có cố gắng, nhận được khi đạt 30 bài viết!
 3. 2

  Lượt thích đầu tiên

  Nhận được lượt thích đầu tiên!
 4. 1

  Bài viết đầu tiên

  Đăng một tin ở đâu đó trên trang web để nhận.