trantoantkw

Các thành phần rất hữu ích trong việc xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ, có thể mở rộng với Vue. Tương tự, nếu bạn thấy Vue là khung hoàn hảo cho bảng điều khiển quản trị viên của mình, bạn sẽ thấy Adminify. Đó là một mẫu VueJS và Bootstrap 4 tuyệt vời khác với các tính năng được tích hợp sẵn cần thiết cho bảng quản trị của bạn. Nó được phát triển với cách tiếp cận để cung cấp cho các nhà phát triển trải nghiệm phát triển không rắc rối.

Để giúp bạn phát triển bảng điều khiển phụ trợ một cách dễ dàng, mẫu này có các trang tùy chỉnh được thiết kế sẵn và các tính năng tích hợp như biểu đồ, đồ thị, bảng dữ liệu và hơn thế nữa. Rõ ràng, VueJS này có 2 bảng điều khiển chính, 15+ vật dụng giàu tính năng, hơn 500 biểu tượng UI, hơn 1500 biểu tượng và nhiều ứng dụng và trang web. Đối với bố cục, bạn có thể chọn từ chế độ đóng hộp / toàn chiều rộng, tối / đêm và thanh bên được thu gọn.