Kết quả tìm kiếm

  1. L

    10 cách thú vị để học từ mới trong tiếng Anh

    Cho dù học ngoại ngữ với bất kì mục đích gì, việc mở rộng vốn từ vựng là một trong những yếu tố cốt lõi để người học làm chủ ngôn ngữ đó. 10 cách thú vị để học từ mới trong tiếng Anh 1. Đọc bất kì các loại sách nào Đây là một hoạt động rất quan trọng bởi chỉ có đọc mới là cách tốt nhất để...