firmware c5-00

  1. vanthoi

    Phần mềm Firmware cho C5-00 phiên bản đã hack sẵn

    Lâu lắm rồi không còn vọc mấy cái món này kể từ ngay Symbian về hưu. Nhưng vẫn còn lưu lại làm kỹ niệm & phòng cho con C5-00 của mình bị lỗi :D Vẫn thấy anh em hay hỏi nên thôi share luôn cho mọi người. Có gì cứ lên lấy về chạy cho lẹ :) Lưu ý phiên bản này là mới nhất của C5-00, có sẵn các...