tạo usb boot

  1. vanthoi

    Tổng hợp Huớng dẫn tạo USB boot đa năng cài được mọi hệ điều hành

    Công cụ này sẽ tạo USB boot để cài Win, Cài Linux, Bộ boot sửa lỗi,... Hỗ trợ các loại như USB, HDD box, SD Card,.. Túm lại nó boot được mọi thứ miễn kết nối qua USB. Nói như vậy các bạn chắc không tin nhỉ ? Để thực tiển hơn mời các bạn đọc bài hướng dẫn bên dưới của mình nhé! Lang thang trên...