Phần mềm Adobe Flash Player 14.0.0.125 Final - Hỗ trợ xem flash trên các trình duyệt

BeTau Nguyen

Administrator
Quản Trị Viên
2/9/12
5,259
13,907
213
Việt Nam
Adobe Flash Player là ứng dụng nhỏ gọn, cung cấp các trải nghiệm người dùng mạnh mẽ và nhất quán trên các hệ điều hành, trình duyệt, điện thoại di động và các thiết bị phổ biến khác.
Phần mềm Adobe Flash Player là Plug-in hỗ trợ nhiều trình duyệt cung cấp một bước đột phá trong trải nghiệm web của người dùng và được cài đặt trên hơn 98% máy tính có kết nối Internet.

Flash Player đã được tối ưu hóa để có được khả năng thực hiện cao trên màn hình điện thoại và được thiết kế để tận dụng tối đa khả năng của thiết bị, cung cấp trải nghiệm người dùng phong phú và đa dạng hơn.

  • Immersive experiences with Flash video, content and applications with full-screen mode.
  • Low-bandwidth, high-quality video with advanced compression technology.
  • High-fidelity text using the advanced text rendering engine.
  • Real-time dynamic effects with filters for Blur, DropShadow, Glow, Bevel, Gradient Glow, Gradient Bevel, Displacement Map, Convolution, and Color Matrix.
  • Innovative media compositions with 8-bit video alpha channels.
  • Blend modes, radial gradient, and stroke enhancements.
  • Additional image formats: GIF, Progressive JPEG, and PNG.
Download for Firefox, Safari, Opera: Adobe Flash Player 14.0.0.125 | 18.3 MB (Freeware)
Download for Internet Explorer: Adobe Flash Player 14.0.0.125 | 17.7 MB
Download: Adobe Flash Player Uninstaller 14.0.0.125 | 831 KB
View: Adobe Flash Player Website | Release Notes (Not yet available)
 
Đang tải...

Quảng Cáo