Tổng hợp Các bộ widget và toggle cho belle

linhthuy1996

Thành viên nổi tiếng
Thành Viên VIP
3/9/12
1,104
8,414
153
37
miền quê nghèo xa lắm..
Ice Hockey Club SKA Widgets by carpenter's_son

NỘI DUNG:

Analogclock (MIF & SIS)
BigAnalogueClock (MIF & SIS)
Bluetooth Toggle (MIF & SIS)
Buttoms (LockerIcon, Reboot) (MIF)
Calendar Large (MIF & SIS) + White Fonts
Small Calendar (MIF) + White Fonts
Cellular Toggle (MIF & SIS)
digitalclock (MIF & SIS)
E-mail (MIF) + White Fonts
FlipClock (MIF & SIS)
FM Radio (MIF & SIS)
FM Transmitter Toggle (MIF) + White Fonts
MechanicClock (MIF & SIS)
MobileDataTracker (MIF & SIS)
MusicPlayer (MIF & SIS)
Network Toggle (MIF & SIS)
Notes (MIF & SIS) + White Fonts
Offline Toggle (MIF & SIS)
Profiles (MIF & SIS)
Silent Toggle (MIF & SIS)
Weather (MIF & SIS)
Wlan Toggle (mif)
b784e5ac66a4 (1).jpg
 

Đính kèm

linhthuy1996

Thành viên nổi tiếng
Thành Viên VIP
3/9/12
1,104
8,414
153
37
miền quê nghèo xa lắm..
Embossed Widget Pack by Daeva112

bung nén cài ổ C và restart
NỘI DUNG:
Bluetooth_Embossed
MobileDataTracker_Embossed
Silent_Embossed
2G3G_Embossed
Cellular_Embossed
MusicWidget_Embossed
WeatherWidget_Embossed
Biganalogueclock_Embossed
DigitalClock_Embossed
Network_Embossed
 

Đính kèm

linhthuy1996

Thành viên nổi tiếng
Thành Viên VIP
3/9/12
1,104
8,414
153
37
miền quê nghèo xa lắm..
CUSTOM Widgets Skins


có 2 màu để bạn lựa chọn: đen và trong suốt. bộ widget bao gồm:
Digital clock,
Single contact,
Rss feeds,
Mail,
Profile,
Weather,
Radio transmision,
Wifi toggle, and
offline,
silent,
3g,
bluetooth
mobile data toggle icons.
Widgets01.jpg
Widgets02.jpg
Widgets03.jpg
Widgets04.jpg
Widgets05.jpg
Widgets06.jpg
Widgets08.jpg
 

Đính kèm

Đang tải...

Quảng Cáo