Download ios 8 BETA 4

Tôm

Thành viên
Thành Viên
27/8/14
92
57
18
19
iPhone
iPhone 5S (A1453, A1533) Link1 , Link2
iPhone 5S (A1457, A1518, A1528, A1530) Link1 , Link2
iPhone 5C (A1456, A1532) Link1 , Link2
iPhone 5C (A1507, A1516, A1526, A1529) Link1 , Link2
iPhone 5 (A1428) Link1 , Link2
iPhone 5 (A1429) Link1 , Link2
iPhone 4S Link1 , Link2

iPad
iPad Air (A1474) Link1 , Link2
iPad Air (A1475) Link1 , Link2
iPad Air (A1476) Link1 ; Link2
iPad Mini (A1489) Link1 , Link2
iPad Mini (A1490) Link1 , Link2
iPad Mini (A1455) Link1 , Link2
iPad Mini (A1491) liên kết
iPad Mini (A1432) Link1 , Link2
iPad Mini (A1454) Link1 , Link2
iPad 4 ( A1458) Link1 , Link2
iPad 4 (A1459) Link1 , Link2
iPad 4 (A1460) Link1 , Link2
iPad 3 CDMA Link1 , Link2
iPad 3 GSM Link1 , Link2
iPad 3 WiFi Link1 , Link2
iPad 2 CDMA Link1 , Link2
iPad 2 GSM Link1 ; link2
iPad 2 WiFi (Rev A) Link1 , Link2
iPad 2 WiFi Link1 , Link2

iPod Touch
iPod Touch thế hệ thứ 5 Link1 , Link2
 
Đang tải...

Quảng Cáo