Phần mềm Facebook beta cập nhập sữa vấn đề tải trang trắng

BeTau Nguyen

Administrator
Quản Trị Viên
2/9/12
5,259
13,925
213
Việt Nam
250a6a34-c1ba-415f-9679-97a7a6b49d45.png
Phiên bản Facebook beta của Windows Phone 8 mới chính thức đã được cập nhật phiên bản 5.0.1.4.
Cập nhật chủ yếu là các bản sửa lỗi ổn định, và sửa chữa một vấn đề thông báo dẫn đến trang trắng trong, chứ không phải là thực tế các bài Facebook.

4f91d399-a429-4e3e-8a46-ea6d50398654.png
8d5963b1-c43f-4c89-9b74-f81aaa5ff231.png


Bạn có thể cập nhật Facebook beta tại đây

chart.png
 
Đang tải...

Quảng Cáo