Hướng dẫn cấu hình bảo mật cho server web chạy Nginx

Đăng bởi vanthoi, 6/10/17, trong VPS & Dedicated Server. Trả lời: 0 Lượt xem: 1,540.

 1. vanthoi

  vanthoi Administrator
  Quản Trị Viên
  • 163/202

  Tham gia:
  1/9/12
  Bài viết:
  2,731
  Được thích:
  14,023
  Thành tích:
  163
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Lập trình viên
  Đến từ:
  Bình Phục, Quảng Nam
  #1 vanthoi, 6/10/17 Lượt xem: 1,540
  Cấu hình bảo mật cho server nginx luôn là một câu hỏi khó đối với rất nhiều người. Vì vậy nay admin mạng phép chia sẻ cho các bạn những kiến thức mà ad có được. Để mọi người dễ dàng cấu hình hơn ad xin hướng dẫn như sau:

  nginx-security-guide.

  Trong tập tin config cho từng tên miền, các bạn thêm các đoạn bảo mật bên dưới vào giữa thẻ server { chèn vào đây }
  Chú ý các dấu mở và đóng ngoặc để tránh phát sinh lỗi. Sau khi cấu hình chỉ cần chạy service nginx reload là xong.
  Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ!


  Mã:
  server {
  [...]
  
    ## Block SQL injections
    set $block_sql_injections 0;
    if ($query_string ~ "union.*select.*\(") {
      set $block_sql_injections 1;
    }
    if ($query_string ~ "union.*all.*select.*") {
      set $block_sql_injections 1;
    }
    if ($query_string ~ "concat.*\(") {
      set $block_sql_injections 1;
    }
    if ($block_sql_injections = 1) {
      return 403;
    }
  
    ## Block file injections
    set $block_file_injections 0;
    if ($query_string ~ "[a-zA-Z0-9_]=http://") {
      set $block_file_injections 1;
    }
    if ($query_string ~ "[a-zA-Z0-9_]=(\.\.//?)+") {
      set $block_file_injections 1;
    }
    if ($query_string ~ "[a-zA-Z0-9_]=/([a-z0-9_.]//?)+") {
      set $block_file_injections 1;
    }
    if ($block_file_injections = 1) {
      return 403;
    }
  
    ## Block common exploits
    set $block_common_exploits 0;
    if ($query_string ~ "(<|%3C).*script.*(>|%3E)") {
      set $block_common_exploits 1;
    }
    if ($query_string ~ "GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})") {
      set $block_common_exploits 1;
    }
    if ($query_string ~ "_REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})") {
      set $block_common_exploits 1;
    }
    if ($query_string ~ "proc/self/environ") {
      set $block_common_exploits 1;
    }
    if ($query_string ~ "mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D)") {
      set $block_common_exploits 1;
    }
    if ($query_string ~ "base64_(en|de)code\(.*\)") {
      set $block_common_exploits 1;
    }
    if ($block_common_exploits = 1) {
      return 403;
    }
  
    ## Block spam
    set $block_spam 0;
    if ($query_string ~ "\b(ultram|unicauca|valium|viagra|vicodin|xanax|ypxaieo)\b") {
      set $block_spam 1;
    }
    if ($query_string ~ "\b(erections|hoodia|huronriveracres|impotence|levitra|libido)\b") {
      set $block_spam 1;
    }
    if ($query_string ~ "\b(ambien|blue\spill|cialis|cocaine|ejaculation|erectile)\b") {
      set $block_spam 1;
    }
    if ($query_string ~ "\b(lipitor|phentermin|pro[sz]ac|sandyauer|tramadol|troyhamby)\b") {
      set $block_spam 1;
    }
    if ($block_spam = 1) {
      return 403;
    }
  
    ## Block user agents
    set $block_user_agents 0;
  
    # Don't disable wget if you need it to run cron jobs!
    #if ($http_user_agent ~ "Wget") {
    #  set $block_user_agents 1;
    #}
  
    # Disable Akeeba Remote Control 2.5 and earlier
    if ($http_user_agent ~ "Indy Library") {
      set $block_user_agents 1;
    }
  
    # Common bandwidth hoggers and hacking tools.
    if ($http_user_agent ~ "libwww-perl") {
      set $block_user_agents 1;
    }
    if ($http_user_agent ~ "GetRight") {
      set $block_user_agents 1;
    }
    if ($http_user_agent ~ "GetWeb!") {
      set $block_user_agents 1;
    }
    if ($http_user_agent ~ "Go!Zilla") {
      set $block_user_agents 1;
    }
    if ($http_user_agent ~ "Download Demon") {
      set $block_user_agents 1;
    }
    if ($http_user_agent ~ "Go-Ahead-Got-It") {
      set $block_user_agents 1;
    }
    if ($http_user_agent ~ "TurnitinBot") {
      set $block_user_agents 1;
    }
    if ($http_user_agent ~ "GrabNet") {
      set $block_user_agents 1;
    }
  
    if ($block_user_agents = 1) {
      return 403;
    }
  [...]
  }
   

  Chia sẻ

  Đang tải...
  Đang tải...

Chia sẻ

Loading...
Đang tải...