Phần mềm Laban Key: Bộ gõ tiếng Việt kiểu Telex

ThienVan

Moderator
Quản Trị Viên
31/5/13
134
1,493
93
Bến Lức - Long An
Bàn phím tiếng Việt với khả năng gợi ý từ có độ chính xác cao. Đươc phát triển dựa trên bàn phím chuẩn của Google Keyboard, Laban Key có thiết kế phím hợp lý và tương thích với nhiều thiết bị.Các tính năng:
- Gõ Telex chuẩn như trên PC: bỏ dấu tại bất cứ đâu, tự động ngừng bỏ dấu khi nhập từ không phải tiếng Việt.
- KiểuTelex nâng cao rút ngắn số phím gõ: cc=ch, gg=gi, kk=kh, nn=ng, qq=qu, pp=ph, tt=th, uu=ươ.
- Gợi ý từ tiếp theo dựa trên từ đã gõ với độ chính xác cao.
- Cho phép bỏ dấu tiếng Việt bằng cách vẽ dấu (touch gesture).
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vng.inputmethod.labankey

Tải xuống tập tin 9715_Laban Key - Ban phim Viet.apk
 
Đang tải...

Quảng Cáo