Phần mềm Maliit plugin - Gõ tiếng Việt kiểu telex cho Nokia N9(list)

kaothenhi

Thành viên nổi tiếng
Thành Viên VIP
3/9/12
731
4,394
133
34
Cuối sông Hồng
Phần mềm thuần việt do bác Cương bên Tinhte viết ra hiện đã khá hoàn thiện với bản 0.1.4 :D


* Improve telex engine performance
* Hỗ trợ macro (thay thế nhanh với từ khóa = từ thay thế) trong engine.
* Thêm ứng dụng Telex Macro (dùng để biên tập nội dung macro [thêm, xóa, sửa, ...]).
* Thêm tùy chọn Use macro (Sử dụng macro).
* Sửa các lỗi bỏ dấu : ioi, uai, iau ...

* Một số lưu ý cho các bác sử dụng Telex macro:
+ Chỉ thay thế từ cuối cùng và sau khi nhấn phím Space.
+ Từ khóa (keyword) được đánh dấu là phân biệt hoa/thường (case sensitive).
+ Không được sử dụng ký tự khoảng trắng ( Space) đối với từ khóa ; ký tự đường thẳng đứng ( | Veritcal line) đối với từ khóa và từ thay thế.
+ Sau khi thêm, xóa, sửa cần phải nhấn Lưu (Save) - nút bấm có hình mũi tên chỉ xuống.
+ Sau khi biên tập xong cần phải tắt và bật lại lựa chọn Use macro (Sử dụng macro) trong Việt Telex menu để engine nạp lại nội dụng macro mới.

 
Đang tải...

Quảng Cáo