Tổng hợp [MOD] WIDGET: Big Analog clocks by STRATEGIST

linhthuy1996

Thành viên nổi tiếng
Thành Viên VIP
3/9/12
1,104
8,414
153
37
miền quê nghèo xa lắm..
7 phong cách của Đồng hồ Analog Tuỳ chỉnh. Các tập tin được đặt tên là Biganalogueclock.mif

Cài đặt:Chú ý:
1. Cần joshlog mod Hoặc Chris Patch Đối với BelleRefresh
2. Sao chép các tập tin mif (Root joshlog mod [c hoặc e]) resource \ apps

3. Khởi động lạiClock 1.pngClock 1.pngClock 2.pngClock 3.pngClock 4 (1).pngClock 4.pngClock 5.pngClock 6.pngClock 7.png
Clock 1.png
 

Đính kèm

Đang tải...

Quảng Cáo