Thảo luận Ngôi nhà hạnh phúc

vanthoi

Administrator
Quản Trị Viên
1/9/12
2,731
14,019
163
29
Bình Phục, Quảng Nam
Dù biết admin đang bệnh nhưng sửa dùm bảng thông tin thành viên với. :)
Nên để khoảng cách giữa thông tin và thông số, chứ sát thế nhìn xấu quá. :D
giờ ko dám nhìn vào đoạn code đó nửa đâu ngod4ihiep ơi . Huynh có thể sửa giúp đệ ko :D
Mã:
Chọn template bạn đang sử dụng. Mở template EXTRA.css và thêm vào đoạn sau:
 
.ribbon { font-size: 12px; font-weight: bold; margin: -5px -5px -2px; text-align: center; }
.ribbon li
{
  border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -khtml-border-radius: 3px;
  border-top-right-radius: 0px; -webkit-border-top-right-radius: 0px; -moz-border-radius-topright: 0px; -khtml-border-top-right-radius: 0px;
  border-top-left-radius: 0px; -webkit-border-top-left-radius: 0px; -moz-border-radius-topleft: 0px; -khtml-border-top-left-radius: 0px;
  box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25); -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25); -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25); -khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
  padding: 1px;
  position: relative;
  margin-bottom: 5px;
}
.ribbon li:last-child { margin-bottom: 0px; }
.ribbon li div { position: absolute; top: -4px; width: 4px; height: 4px; }
.ribbon li .right { border-top-right-radius: 3px; -webkit-border-top-right-radius: 3px; -moz-border-radius-topright: 3px; -khtml-border-top-right-radius: 3px; right: -1px; }
.ribbon li .left { border-top-left-radius: 3px; -webkit-border-top-left-radius: 3px; -moz-border-radius-topleft: 3px; -khtml-border-top-left-radius: 3px; left: -1px; }
 
.ribbonNormal
{
  background: rgb(153, 129, 100) url('@imagePath/xenforo/gradients/category-23px-light.png') repeat-x top;
  border: 1px solid rgb(153, 129, 100);
  color: rgb(252, 252, 255);
}
.ribbonNormal div { background-color: rgb(153, 129, 100); }
 
.ribbonPremium
{
  background: #e68c17 url('@imagePath/xenforo/gradients/category-23px-light.png') repeat-x top;
  border: 1px solid #e68c17;
  color: #7F4E0E;
}
.ribbonPremium div { background-color: #e68c17; }
 
.ribbonStaff
{
  background: @primaryLight url('@imagePath/xenforo/gradients/category-23px-light.png') repeat-x top;
  border: 1px solid @primaryLight;
  color: @contentBackground;
}
.ribbonStaff div { background-color: #718E0F; }
.ribbonStaffU
{
  background: url("@imagePath/xenforo/gradients/category-23px-light.png") repeat-x scroll center top #D07DA8;
  border: 1px solid #C76497;
  color: #9A2E66;
}
.ribbonStaffU div { background-color: #C76497; }
 
Tìm trong template message_user_info đoạn sau:
 
<xen:hook name="message_user_info_text" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
    <h3 class="userText">
      <xen:username user="$user" itemprop="name" rich="true" />
      <xen:if hascontent="true"><em class="userTitle" itemprop="title"><xen:contentcheck>{xen:helper userTitle, $user}</xen:contentcheck></em></xen:if>
      <!-- slot: message_user_info_text -->
    </h3>
  </xen:hook>
 
Thay bằng:
 
<xen:hook name="message_user_info_text" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
    <h3 class="userText" style="text-align:center;">
      <xen:username user="$user" itemprop="name" rich="true" />
      <!-- slot: message_user_info_text -->
    </h3>
    <xen:if hascontent="true">
      <ul class="ribbon">
        <xen:contentcheck>
          <li class="ribbonStaff">
            <div class="left"></div>
            <div class="right"></div>
            {xen:helper userTitle, $user}
          </li>
        </xen:contentcheck>
      </ul>
    </xen:if>
  </xen:hook>
  <br />
  <xen:if hascontent="true">
    <xen:contentcheck>
      <xen:if is="{$message.status}">
        <ul class="ribbon">
          <li class="ribbonNormal">
            <div class="left"></div>
            <div class="right"></div>
            <marquee>{$message.status}</marquee>
          </li>
        </ul>
      </xen:if>
    </xen:contentcheck>
  </xen:if> 
    
 
Để thêm các thông tin mà bạn cần vào Appearance >> Style Property >> Message Elements >> Settings để chỉnh nhé.
 
vào messenger_user_info tìm đoạn code sau:
 
 
<xen:if is="@messageShowMessageCount"><dl class="pairsInline"><dt>{xen:phrase message_count}:</dt><dd><a href="{xen:link search/member, '', 'user_id={$user.user_id}'}" class="concealed">{xen:number $user.message_count}</a></dd></dl></xen:if> <xen:if is="@messageShowTotalLikes"><dl class="pairsInline"><dt>{xen:phrase likes_received}:</dt><dd>{xen:number $user.like_count}</dd></dl></xen:if> <xen:if is="@messageShowTrophyPoints"><dl class="pairsInline"><dt>{xen:phrase trophy_points}:</dt><dd><a href="{xen:link 'members/trophies', $user}" class="OverlayTrigger concealed">{xen:number $user.trophy_points}</a></dd></dl></xen:if>
 
 
 
thay bằng đoạn code sau:
 
 
<xen:if is="@messageShowMessageCount"><dl class="pairsInline">{xen:phrase message_count}:<dd><a href="{xen:link search/member, '', 'user_id={$user.user_id}'}" class="concealed">{xen:number $user.message_count}</a></dd></dl></xen:if> <xen:if is="@messageShowTotalLikes"><dl class="pairsInline">{xen:phrase likes_received}:<dd>{xen:number $user.like_count}</dd></dl></xen:if> <xen:if is="@messageShowTrophyPoints"><dl class="pairsInline">{xen:phrase trophy_points}:<dd><a href="{xen:link 'members/trophies', $user}" class="OverlayTrigger concealed">{xen:number $user.trophy_points}</a></dd></dl></xen:if>
 

luuphuongnam

Super Moderator
Quản Trị Viên
3/9/12
1,111
10,799
163
40
thời mình sài là n81 đó tất cả màn hình đó hết tại h hết máy test hết tiền mua v3 rùi:D
Vậy qua edit lại bài bên đó là game dành cho màn hình 240x320 nhé:D Mấy cái game đó là game java thì phải, nếu vậy thì thường ít multiscreen lắm nên phải edit cho rõ:D
 
Đang tải...

Quảng Cáo