Thảo luận Ngôi nhà hạnh phúc

thaibtr

Thành viên
Thành Viên
3/9/12
757
6,313
93
vanthoi1991: Thử ko tùy huynh nhé! :D , đệ thử rùi và ok rùi nên đưa thử! :D

- Vào ACP > Options > SEO tíck Use Full Friendly URLs (xong bước này vào forum sẽ lỗi Internal Server Error)


- Vào host, mở file .htaccess thêm "/" vào trước "index" trong dòng này : RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]
Nghĩa là trước khi thêm:
RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]
Sau khi thêm:
RewriteRule ^.*$ /index.php [NC,L]
Save lại là xong
 
Đang tải...

Quảng Cáo