Rock, Paper, Scissors Java Games

Đăng bởi Tôm, 30/8/14, trong Lập trình Java. Trả lời: 0 Lượt xem: 154,511.

 1. Tôm

  Tôm Thành viên
  Thành Viên
  • 18/25

  Tham gia:
  27/8/14
  Bài viết:
  92
  Được thích:
  56
  Thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  #1 Tôm, 30/8/14 Lượt xem: 154,511
  PHP:
  var Userchoice prompt("Rock, Paper, or Scissors")
  ;
  var 
  computerChoice Math.random(); // generates a random number between 0 and 1 i believe
  if (computerChoice <= 0.33{
  console.log("ROCK");
  }
  if (
  computerChoice >= 0.66){
  console.log ("SCISSORS");
  }else{
  console.log("PAPER")
  {
  //this brings our computerChoice to life Smiling next the tie!!
  var compare = function (choice1choice2){
  if (
  compare(choice1) == compare(choice2)){
  console.log("ITs A FRikkIn' Tie");
  }
  };
  if (
  choice1 ==="rock"){
  if (
  choice2 === "scissors"){
  return 
  "rock wins";
  }else
  return 
  "paper wins";
  }
  }
  };
  if (
  choice1 === "scissors"){
  if (
  choice2 === "rock"){
  return 
  "rock wins";
  }else{
  return 
  "scissors wins";
  }
  };
   

  Chia sẻ

  vanthoi thích bài này.
  Đang tải...
  Đang tải...

Chia sẻ

Loading...
Đang tải...