Hệ Điều Hành Tổng Hợp Link Download Windows 10 Official MSDN (Multi Edition/ Enterprise/ Pro/ Home/ Education)

Forever Alone

Thành Viên
Thành Viên
25/5/14
891
746
93
Việt Nam

  • Bản Multiple Editions: Home + Pro
    (Tùy chọn trong quá trình cài đặt
Windows 10 (Multiple Editions) (x86) - DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_multiple_editions_x86_dvd_6848465.iso
Languages: English
SHA1: D927A91E1DD7D9C6023D0DA1DBCB16DEFEC5B6C1
Link download: Google Drive |


Windows 10 (Multiple Editions) (x64) - DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015
File Name: en_windows_10_multiple_editions_x64_dvd_6846432.iso
Languages: English
SHA1: 60CCE9E9C6557335B4F7B18D02CFE2B438A8B3E2
Link download: Google Drive|


Windows 10 N (Multiple Editions) (x86) - DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015
File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_x86_dvd_6846435.iso
Languages: English
SHA1: 2E3519C0323FC92CA5B6BA5758E9E3AF868621B0
Link download: Own Cloud Kết Nối Đam Mê | Password: taunguyen90

Windows 10 N (Multiple Editions) (x64) - DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015
File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_x64_dvd_6846434.iso
Languages: English
SHA1: A038780A94EE490F288530A24464AE54C604A292
Link download: Own Cloud Kết Nối Đam Mê | Password: taunguyen90


Windows 10 Enterprise (x86) - DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015
File Name: en_windows_10_enterprise_x86_dvd_6851156.iso
Languages: English
SHA1: E7138032986BFCFA0E5F1A8E41E2E9FD1EC94268
Link download: Google Drive |


Windows 10 Enterprise (x64) - DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015
File Name: en_windows_10_enterprise_x64_dvd_6851151.iso
Languages: English
SHA1: 30AD1CDF5D0670F12788005131E24862F6AB8AAB
Link download: Google Drive |

Windows 10 Enterprise N (x86) - DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015
File Name: en_windows_10_enterprise_n_x86_dvd_6852543.iso
Languages: English
SHA1: FE0A660193624DE7159DD97DC0D3E081C2666DF3
Link download: Own Cloud Kết Nối Đam Mê | Password: taunguyen90


Windows 10 Enterprise N (x64) - DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015
File Name: en_windows_10_enterprise_n_x64_dvd_6852541.iso
Languages: English
SHA1: 804625011BA1E6768F68E9996FB0B5034F3052F4
Link download: Own Cloud Kết Nối Đam Mê | Password: taunguyen90


Windows 10 Education (x86) - DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015
File Name: en_windows_10_education_x86_dvd_6848121.iso
Languages: English
SHA1: BB26243771F911C26D0FB9BE3171D3F1C74615A3
Link download: Own Cloud Kết Nối Đam Mê | Password: taunguyen90

Windows 10 Education (x64) - DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015
File Name: en_windows_10_education_x64_dvd_6848120.iso
Languages: English
SHA1: 02D3174B7853AA3465828B0AE1D3D6A0C22AFD57
Link download: Own Cloud Kết Nối Đam Mê | Password: taunguyen90


Windows 10 Education N (x86) - DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015
File Name: en_windows_10_education_n_x86_dvd_6847243.iso
Languages: English
SHA1: 841CC023EBCD5FC3B32560939AC655F710438175
Link download: Own Cloud Kết Nối Đam Mê | Password: taunguyen90

Windows 10 Education N (x64) - DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015
File Name: en_windows_10_education_n_x64_dvd_6847236.iso
Languages: English
SHA1: 3B008F41505B3DE7188F7577EE81D95F57E0D04B
Link download: Own Cloud Kết Nối Đam Mê | Password: taunguyen90
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đang tải...

Quảng Cáo