Truyện siêu hay

Maihoatran

Thành viên mới
Thành Viên
2/7/20
8
0
1
25
XA HƠN VỀ PHÍA SAU


Naruto fanfic – Xa Hơn Về Phía Sau (category)
Pairing: Neji x Hinata [NejiHina] , Shikamaru x Temari [ShikaTema]
Author
: darknovaGGC (thuyduongmm19@yahoo.com)
Disclaimer: non-profit. các nhân vật nào của Kishimoto thuộc về Kishimoto. mọi hình ảnh sử dụng trong fic để minh hoạ đều tìm thấy trên Internet và cũng không thuộc về mình
Category: original, fanfiction
Genre: romance
Rating: none
Status: on-going
Foreword: không ai biết phía sau căm hận là gì, và cũng chẳng ai hay phía sau tình yêu chứa đựng những gì, cho đến khi người ta thực sự muốn đi xa hơn để biết…


Xa hơn về phía sau
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47

Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116;
 

trieuuann

Thành viên mới
Thành Viên
22/8/19
39
1
8
28
Tp. HCM
maylanhtrieuan.com
Foreword: không ai biết phía sau căm hận là gì, và cũng chẳng ai hay phía sau tình yêu chứa đựng những gì, cho đến khi người ta thực sự muốn đi xa hơn để biết…
 
Đang tải...

Quảng Cáo