Tổng hợp WIDGET: Comms Launcher -New Contacts Widget S^Belle FP1 - Unsigned [wiget danh bạ nhanh]

s0ckb0ycb

Thành viên
Thành Viên
5/9/12
24
71
13
29
WIDGET: Comms Launcher -New Contacts Widget S^Belle FP1 - Unsigned [wiget danh bạ nhanh]chỉ cần kick vào 1 số cần liên lạc sẽ hiện ra menu
(mail, cuộc gọi, gửi sms ) ngay mÀn hình chủ luôn
rất tiện lợi và nhanh chóng bạn kèm phá thêm nhé
được lấy từ fw N8 111.040.0904 v7.2 Taylor
 

Đính kèm

Đang tải...

Quảng Cáo