Điều khoản & Nội quy

ĐIỀU KHOẢN – NỘI QUY​


I. QUY ĐỊNH CHUNG:​

Diễn đàn ketnoidamme.vn là sân chơi lành mạnh cho tất cả các thành viên về các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học công nghệ, thiết bị công nghệ, viễn thông, tin học… và các vấn đề liên quan. Các vấn đề không liên quan đến các phạm trù trên phải được đăng tải ở các khu vực thích hợp do diễn đàn quy định.
Mọi thành viên khi tham gia diễn đàn phải có trách nhiệm thực hiện, tuân thủ quy định, nội quy và các quy định, nội quy bổ sung nếu có. Tất cả các thành viên đều có quyền bình đẳng trong các quy định, nội quy đã được đưa ra.
Mọi thành viên khi tham gia đều có quyền xây dựng, bảo vệ, đóng góp cho sự phát triển chung của diễn đàn. Thành viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các bài viết, bài thảo luận của mình. Đại diện của BQT có quyền cung cấp các thông tin cho cơ quan chức năng khi cần thiết.
Nghiêm cấm các thành viên sử dụng diễn đàn làm nơi thảo luận, tuyên truyền chính trị, sắc tộc, tôn giáo, các vấn đề TNXH… vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa, pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Nghiêm cấm sử dụng diễn đàn làm nơi tranh cãi, đả kích, giải quyết mâu thuẫn cá nhân, mâu thuẫn giữa các diễn đàn khác gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ. Nghiêm cấm lợi dụng lòng tin của các thành viên khác để trục lợi cá nhân.
Ketnoidamme.vn không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cho bất cứ thiệt hại nào gây ra từ các thông tin của nội dung bài viết, không chịu trách nhiệm về bản quyền của các nội dung được các thành viên chia sẻ trên diễn đàn.
Các bài viết có nội dung vi phạm sẽ được chỉnh sửa, xóa. Các thành viên vi phạm sẽ bị xử lý mà không cần thông báo trước.
Các quy định, nội quy được thông báo công khai đến tất cả các thành viên và là căn cứ để xử lý vi phạm, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của các thành viên.
Nội dung của các quy định, nội quy có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của diễn đàn mà không cần phải thông báo trước.

II. NỘI QUY​

1. Về nội dung bài viết:​
Các bài viết phải sử dụng tiếng Việt có dấu, không viết lóng, viết nhịu và hạn chế tối đa sử dụng tiếng nước ngoài.
Không vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa, pháp luật nước CNXHCN Việt Nam.
Nội dung bài viết không liên quan đến chính trị, tôn giáo, sắc tộc.
Không đả kích, tranh cãi gây mất đoàn kết.
Không câu bài hoặc đăng bài với nội dung vô nghĩa (Spam).
Không đăng tải một nội dung ở nhiều khu vực, trước khi đăng bài vui lòng dùng chức năng Tìm kiếm để kiểm tra đã có nội dung trùng với bài muốn đăng hay chưa.
Nội dung tiêu đề, bài viết phải rõ ràng, xúc tích. Các bài trả lời, góp ý không được lạc đề, phải sát với nội dung bài viết.
Các bài hỏi đáp nội dung phải rõ ràng hợp với tiêu chí chung của khu vực đó. Không tạo các tiêu đề có nội dung như “Help me!”, “Cần giúp đỡ”, “Giúp em với” …Khi cần cảm ơn người gửi bài, chỉ cần nhấn nút Thích ở cuối nội dung bài viết. Không đăng các câu cảm ơn ngắn gọn như “Cảm ơn!”, “Thanks!”…
Không đăng tải các bài mua bán ngoài khu vực cho phép.
Không đăng tải các bài quảng cáo, khuyến mãi, quảng bá dịch vụ, hỗ trợ khách hàng trên các khu vực khi chưa có sự đồng ý của Ban quản trị.
Không dùng chữ quá to, quá nhỏ hoặc lạm dụng font chữ, màu sắc.
2. Về tên thành viên(username), chữ ký, ảnh đại diện(Avatar):​
Tên thành viên(username), chữ ký, ảnh đại diện(Avatar) là những thông tin cơ bản của thành viên được hiện thị trên diễn đàn thuộc quyền sở hữu cùa thành viên nhưng dưới sự quản lý của Ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị có quyền thay đổi, xóa vĩnh viễn tên thành viên, chữ ký, ảnh đại diện của các thành viên nếu vi phạm các điều sau đây:​
Không đăng ký tên thành viên bao gồm các ký tự đặc biệt, tên thành viên chỉ có một dãy số hoặc dãy chữ trùng nhau. VD: aaaaaa, 111111…
Không đăng ký tên thành viên trùng tên với các lãnh tụ cách mạng, lãnh đạo Đảng, nhà nước, tên của những kẻ xấu hoặc tên thành viên có ý nghĩa không lành mạnh.
Không đăng ký tên thành viên trùng với các Điều hành viên, Quản trị viên diễn đàn.
Mỗi thành viên không được đăng ký nhiều hơn 1 username.
Không dùng hình ảnh của các lãnh tụ Việt Nam hoặc quốc tế làm ảnh đại diện(Avatar).
Ảnh đại diện(Avatar) phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, không đăng ảnh có tính chất đồi trụy.
Chữ ký không được quá 5 dòng, không sử dụng cỡ chữ lớn hơn 4, không chứa hình ảnh trong chữ ký.
Nội dung chữ ký phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa, pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

III. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN:​

Tất cả các thành viên được quyền tham gia đóng góp, xây dựng, trao đổi kinh nghiệm với các thành viên khác trên diễn đàn.
Được quyền góp ý, kiến nghị, có quyền khiếu nại đối với thành viên khác hoặc với các Điều hành viên, Quản trị viên.
Có quyền tham gia tất cả hoạt động chung của diễn đàn.
Thành viên có trách nhiệm đóng góp, bảo vệ các nguồn tài nguyên của diễn đàn. Các nội dung, thông tin khi chia sẻ đến các diễn đàn khác, hoặc các nội dung, thông tin lấy từ các diễn đàn khác thì phải trích dẫn nguồn.
Thông báo kịp thời đến Ban quản trị, hoặc liên hệ với các Điều hành viên về các bài viết sai quy định, các hành vi vi phạm của các thành viên khác.
ketnoidamme.vn​